Normal_close-up-of-senior-man-with-hearing-aid-2022-12-16-22-16-49-utc

We weten al langer dat gehoorverlies niet alleen gaat over goed horen maar ook impact heeft op andere aspecten van welbevinden. Dinsdag is een onderzoek gepubliceerd in The Lancet. Dat onderzoek werd tegelijkertijd gepresenteerd op de AAIC-conferentie in Amsterdam, waaruit blijkt dat gehoorinterventie oudere volwassenen kan helpen hun denkvermogen en geheugen te behouden naarmate ze ouder worden, met name bij oudere volwassenen met een verhoogd risico op cognitieve achteruitgang. Dit meldt Schoonenberg.

Het onderzoek is uitgevoerd door een groot team. En werd geleid door onderzoekers Frank Lin, MD, PhD and Josef Coresh, MD, PhD van de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
 
In de groep mensen met een verhoogd risico op cognitieve achteruitgang, vertraagde audiologische begeleiding - inclusief het aanmeten van hoortoestellen - het verlies van denkvermogen en geheugen met 48 procent over een periode van drie jaar. Naast het positieve effect op de cognitieve gezondheid, toonde het onderzoek ook positief bewijs voor het bevorderen van sociale participatie en gehoor gerelateerde kwaliteit van leven.

Begeleiding

Wat opvalt is dat in het onderzoek niet alleen gebruik is gemaakt van revalidatie met hoortoestellen, maar dat ook bredere audiologische begeleiding is toegepast, wat door de onderzoekers als essentieel wordt beschouwd. Om deze reden biedt Schoonenberg dan ook een bredere audiologische begeleiding wanneer zij hoortoestellen verstrekken, zodat een goede gehoorgezondheid wordt gewaardborgd. "Onze inmiddels bekende HoorSupport begeleiding bestaat onder andere uit adviezen hoe om te gaan met verschillende geluidsituaties en een training in hoor strategieën," zegt Conny Polleunis, hoofd van Schoonenberg HoorSupport.
 
"Het belang van het tijdig aanpakken van gehoorverlies is vandaag nogmaals benadrukt. Ik pleit ervoor dat tijdige gehoorscreening en audiologische begeleiding vanaf 50 jaar net zo normaal wordt als regelmatige tandartscontroles en het meten van cholesterol en bloeddruk."
 
Door: Nationale Zorggids