Logo_hersenstichting

67.000 mensen worstelen dagelijks met de gevolgen van traumatisch hersenletsel. De onzichtbare klachten als gevolg van traumatisch hersenletsel worden onvoldoende herkend en erkend, waardoor patiënten vaak geen adequate zorg en behandeling krijgen. De zorg moét beter, vindt de Hersenstichting. Deze week collecteert de Hersenstichting voor meer aandacht, onderzoek en zorg voor hersenletselpatiënten. Dat meldt Hersenstichting.

Elke dag komen er 129 patiënten op de spoedeisende hulp met traumatisch hersenletsel, bijvoorbeeld door een val of klap op het hoofd, met een hersenschudding of hersenkneuzing als gevolg. Vermoeidheid, vergeetachtigheid, gedragsproblemen, concentratiestoornissen, prikkelgevoeligheid en het verlies van initiatief, maken het moeilijk om weer volledig als vanouds te functioneren. Het leven voor zowel de patiënt als zijn/haar omgeving is dan ook nooit meer hetzelfde als voorheen.

De sterke behoefte aan kwaliteitsafspraken in de zorg voor hersenletselpatiënten heeft geleid tot de totstandkoming van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. Één norm waarin helder staat beschreven wat er op het gebied van zorg mag worden verwacht, zowel door de patiënt als de professional. Met de registratie in december 2017 door Zorginstituut Nederland is een grote stap gerealiseerd. Het grote zorg aanbod moet beter op elkaar worden afgestemd, zodat patiënten de juiste zorg op het juiste moment vinden en krijgen. De implementatie van de Zorgstandaard zal structureel voor verbetering zorgen, door kortere lijnen en heldere afspraken.

Tijdens de collecteweek vraagt de Hersenstichting meer aandacht voor zwaar hersenletsel, met als doel om de onzichtbare gevolgen zichtbaar te maken en de zorg te optimaliseren. Om een betrouwbare prognose te kunnen geven is meer onderzoek nodig, zodat inzichtelijk wordt wat nodig is om mensen die hersenletsel oplopen een behandeling op maat te kunnen geven die zicht geeft op de beste kwaliteit van leven. En daar is geld voor nodig. De Hersenstichting collecteert van 29 januari tot 3 februari.

Door: Redactie Nationale Zorggids