Normal_toilet

Er is een grote inhaalslag nodig in het toiletbeleid van gemeenten in Nederland. Dit blijkt uit een inventarisatie door Continentie Stichting Nederland (CSN) naar aanleiding van de Nationale Plasdag. In ons land kampen ruim 3,5 miljoen mensen met een vorm van plasproblemen. Publiekstoegankelijke toiletten moeten voorkomen dat zij - én anderen met incontinentieproblemen - beperkt worden in deelname aan de samenleving. Gemeenten hebben hierin een verantwoordelijkheid vanwege het VN-Verdrag Handicap. Dat meldt Continentie Stichting Nederland. 

Uit onderzoek door Continentie Stichting Nederland blijkt dat gemeenten het belang van schone, veilige mannen-, vrouwen- en mindervalidentoiletten vaak wel inzien, maar niet altijd op de agenda hebben staan. Van de 230 gemeenten die reageerden op de inventarisatie heeft 30 procent een actief beleid of ontwikkelt dit, 27 procent heeft geen beleid en laat dat zo. Van 23 procent werd alleen een overzicht van beschikbare toiletvoorzieningen ontvangen. De overige gemeenten moeten het antwoord nog toesturen.

Voorzieningen openbaar maken van groot belang

Het aanbod van toiletten in de openbare ruimte wordt voor een groot deel bepaald door gemeenten. Het maximaal openbaar beschikbaar stellen en vindbaar maken van voorzieningen door particulieren (winkels, horeca en parkeergarages) hoort daar ook bij. HogeNood, een app om snel een schoon openbaar toilet te vinden, meldt dat sinds september 2017 484 openbare toiletvoorzieningen in Nederland aan de app zijn toegevoegd. De grootste groei is te zien in voorzieningen aan baby’s en mensen met en beperking. Er staan bijna vierduizend schone en veilige plasgelegenheden voor vrouwen geregistreerd in de app.

Ongemak en onzekerheid door plasproblemen

Eén op de vijf Nederlanders heeft plasklachten. Dat zijn in totaal ruim 3,5 miljoen mannen en vrouwen. Van hen heeft ongeveer één miljoen last van een overactieve blaas en een half miljoen is incontinent voor urine. Bijna driekwart ervaart ongemak door hun plasklachten. 35 procent is onzeker. Mensen schamen zich voor hun klachten en bespreken het intieme probleem niet snel. Voor veel mensen zijn ernstige plasklachten een reden om thuis te blijven, uit angst voor het niet tijdig vinden van een toilet buitenshuis. Nationale Plasdag vraagt extra aandacht voor deze problemen en pleit voor meer openbare toilietten. Het VN-Verdrag Handicap geeft daarbij een steun in de rug. 

Door: Redactie Nationale Zorggids