Normal_professional-medical-team-2021-08-27-09-41-35-utc__1_

Umc’s vragen in hun ‘verkiezingsmanifest’ om meer aandacht voor de arbeidsmarkt. Zo willen zij dat de btw op personele uitwisseling wordt afgeschaft. Dit is namelijk nodig op personeel flexibel in te zetten, zodat het personeelstekort en de wachtlijsten aangepakt kunnen worden. Ook staat er in hun verkiezingsmanifest dat gezondheidsdoelen wettelijk vastgelegd moeten worden. Dit meldt Skipr.

 

Met de verwijdering van de btw op het uitwisselen van personeel, kan regionaal werkgeverschap worden ingericht zonder verhindering van mededingingsregels. De voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Bertine Lahuis: “Hierdoor wordt het makkelijker om zorgpersoneel flexibel in te zetten, daar waar de vraag het grootst is.”

Ook moeten er meer opleidingsplekken komen voor alle gezondheidsprofessional, minder administratief werk en moet het lonen worden voor personeel om meer uren te werken.

Gezondheid centraal

Daarnaast willen de umc’s dat het toekomstige kabinet meer aandacht geeft aan gezondheid en preventie. Hierbij noemen ze het aanpakken van armoede en milieuverontreiniging als methodes. Ook moet gezondheid bij alle beleidsbeslissingen worden betrokken en vastgelegd worden in de wet. Hierdoor wordt niet alleen de gezondheid van de bevolking verbetert, maar blijft de zorg ook betaalbaar en toegankelijk.

Ruimte voor innovatie

Volgens de umc’s moet er door het toekomstige kabinet minstens 3 procent van het bbp worden geïnvesteerd in onderzoek en innovatie. Zo kan het zorgstelsel zich blijven ontwikkelen. Lahuis: “Mede dankzij innovaties en kennis uit umc’s kunnen we steeds meer passende zorg bieden aan patiënten. Niet alles wat kan, maar wat passend is wordt het adagium in de zorg. Dat is beter voor de patiënt en bespaart de samenleving veel kosten.”

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft eerder al tien aanbevelingen gedaan aan het volgend kabinet. De komende maanden zullen politieke partijen aan hun verkiezingsprogramma’s werken.

Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch