Vragenlijst Toegankelijk wonen voor studenten met een beperking

Ieder(in) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vinden dat er voldoende passende woningen moeten zijn voor studenten met een beperking. Dit onderwerp moet een belangrijke plek krijgen in het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030. De organisaties vragen studenten met een beperking hen daarbij te helpen door ervaringen te delen. Dit meldt Ieder(in). 

Voor een student met een beperking of een chronische ziekte is de zoektocht naar een passende studentenkamer of woning vaak extra lastig. Bijvoorbeeld omdat er extra voorzieningen nodig zijn, zoals een (rolstoel)toegankelijk wooncomplex, een prikkelarme studentenkamer of zorg of begeleiding in de buurt. Zulke woonplekken zijn schaars.

Vragenlijst

Ieder(in) en de LSVb vragen studenten en aankomende studenten aan het mbo, hbo of de universiteit met een beperking of chronische ziekte om een vragenlijst in te vullen. Zeker als ze ervaring hebben met het zoeken van een toegankelijke of passende woning. Postieve en negatieve ervaringen zijn welkom. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. 

Door: Nationale Zorggids