Normal_umcg

“Investeren in opleiden van nieuwe medewerkers, werkdrukverlaging en nieuw- en verbouw”, dat zijn volgens UMCG-bestuursvoorzitter Jos Aartsen de belangrijkste opgaven waar het UMCG in 2019 voor staat. Tijdens zijn nieuwjaarsrede op 8 januari benadrukte Aartsen dat alleen zo het UMCG samen met andere zorgaanbieders alle inwoners van Noord-Nederland de zorg kan bieden die ze nodig hebben. Hij riep op tot verdergaande samenwerking in Noord-Nederland om de gezamenlijke ambities op het gebied van onderzoek en innovatie en gezond ouder worden, waar te maken. Dit meldt UMCG.

Met de heropening van de operatiekamers en ic-bedden, het opleiden van vele nieuwe (gespecialiseerde) verpleegkundigen en ondersteuners en de uitbreiding van medium care-units brengt het UMCG de capaciteit weer op orde. Om de werkdruk te verlagen heeft de raad van bestuur in de begroting van 2019 3 miljoen euro vrijgemaakt voor extra verpleegkundig personeel.

Financiële gezondheid

Het UMCG verwacht over 2018 een positief financieel resultaat te kunnen boeken. Het kostenreductieprogramma dat in 2018 is ingezet en ook in 2019 doorloopt, is nodig om ondanks stijgende kosten innovatief te blijven en noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Zoals de grootscheepse verbouw en nieuwbouw van de zogeheten hotfloor (operatiecomplex, spoedeisende hulp en IC’s) de nieuwbouw van Psychiatrie, de renovatie van de poliklinieken (deels al in 2018 afgerond) en verpleegafdelingen, die gezamenlijk zo’n 350 miljoen euro gaan kosten.  

Door: Redactie Nationale Zorggids