Normal_ziekenhuisbed

Veruit de meeste ziekenhuizen hebben hun wachttijden aangeleverd. Op dit moment heeft 84 procent deze gegevens met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gedeeld. Daarmee is van 147 ziekenhuislocaties in Nederland bekend wat daar de wachttijd is voor de polikliniek, de diagnostiek en de behandeling. Inmiddels heeft ook 51 procent van de zelfstandige klinieken deze informatie aangeleverd. Het gaat dan om 387 locaties. De NZa wil dat alle aanbieders gaan aanleveren, maar is met deze aantallen voor de eerste aanlevering midden in de zomervakantie tevreden. Instellingen hadden kort de tijd om administratieve en technische aanpassingen te doen, het is mooi dat dit is gelukt, aldus de NZa. 

De wachttijden moeten ziekenhuizen en zelfstandige klinieken sinds 1 augustus elke twee weken aanleveren via het Zorgbeeldportaal van de NZa. Het eerste aanlevermoment was op 10 augustus. Het Zorgbeeldportaal werd al gebruikt voor het aanleveren van informatie over de gevolgen van de corona-uitbraak voor de ziekenhuiszorg. Deze actuele informatie over wachttijden is nodig om zorg die moet worden ingehaald zo snel mogelijk te leveren. Zorgverzekeraars kunnen deze informatie gebruiken om patiënten desgewenst te bemiddelen naar andere ziekenhuizen of klinieken waar eerder plek is.

Wachttijden raadplegen 

Op de site van ZorgkaartNederland zijn  de wachttijden te raadplegen die tot en met afgelopen vrijdag zijn aangeleverd. De gegevens van aanbieders die na vrijdag hebben aangeleverd worden woensdag toegevoegd. Patiënten gebruiken het overzicht om te kunnen zien hoe lang ze moeten wachten op een behandeling en om te zien waar de wachttijd het kortst is

Door: Nationale Zorggids