Normal_gehandicaptenvervoer

Er is een nieuwe cao in zicht voor de ongeveer 27.00 chauffeurs in het Zorgvervoer en Taxi in Nederland. De lonen gaan per 1 januari 2022 omhoog met 2,5 procent. De vakbonden hebben hierover afspraken gemaakt met werkgeversorganisatie KNV. Leden van de bonden kunnen tot 15 november stemmen op het cao. Dit meldt FNV. 

De huidige cao loopt eind dit jaar af. De nieuwe cao heeft een looptijd van een jaar, van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023. Meindert Gorter, bestuurder FNV Vervoer: “Naast de loonsverhoging zijn ook afspraken gemaakt over de zogenaamde ‘verloonde tijd‘. Zorgvervoer- en taxichauffeurs hebben tijdens ritten vaak te maken met onderbrekingen. Dan speelt altijd de vraag welke tijd wel en niet wordt uitbetaald. Het kan maar zo zijn dat jij 12 uur beschikbaar moet zijn op een dag en toch maar 5 uur krijgt uitbetaald.”

Niet betaald

In de nieuwe cao verdwijnt de huidige regeling met niet betaalde onderbrekingen. Dan krijgen deze chauffeurs die een primaire dienst leveren, namelijk mobiliteit voor kinderen, zieken en ouderen, wel betaald. Er komt een regeling van 12,5 procent pauze in 1 dienst. Gorter: “Dat houdt in dat ze een normale pauze hanteren voor de chauffeurs in plaats van dat alle onderbrekingen in een dienst voor de rekening van de werknemer komen.” Deze wijziging gaat ook in op 1 januari 2022.

80 procent is vervoer kinderen, ouderen en zieken

De ruim 27.000 werknemers in deze sector vervoeren voor het overgrote deel (80-90 procent van de tijd) kinderen, ouderen en zieke mensen naar speciaal onderwijs, dagbesteding of bijvoorbeeld het ziekenhuis. Het zijn meestal de gemeenten en de grote verzekeraars die contracten afsluiten met de zorgvervoerders.

Door: Nationale Zorggids