Normal_dementie__wijkverpleging__thuiszorg__ouderenzorg__ouderen

Ouderenzorgorganisatie WZU Veluwe zit zonder een raad van toezicht. Men is namelijk opgestapt na ruim tien meldingen over grensoverschrijdend gedrag van het management en het financieel wanbeleid. Het WZU Veluwe heeft op het moment 1300 medewerkers voor de verpleeghuiszorg, thuiszorg en dagbesteding op zeven locaties. Dit meldt Skipr.

Bestuurder José Geertsema werd gelijk geconfronteerd met het grensoverschrijdend gedrag na haar aanstelling in september 2022. Ook zag ze dat de communicatie tussen de vorige bestuurder en het management erg stroef verliep. “Zorgprofessionals konden nergens heen met hun klachten over het ervaren grensoverschrijdend gedrag”, vertelt Geertsema.
 
Volgens Geertsema zijn er geen incidenten van fysiek seksueel geweld geweest, maar dat het wel gaat om “zeer onwenselijke situaties op de werkvloer die ernstige vormen hebben aangenomen”. Dit had grote gevolgen voor het personeel. De organisatie had een uitstroom van 18 procent, waarbij vorig jaar tweehonderd medewerkers vertrokken. Geertsema vertelt dat veel medewerkers een ernstig psychisch trauma hebben opgelopen.

Financieel wanbeleid

Ook trof de nieuwe bestuurder financieel wanbeheer aan bij haar aanstelling. Door alle problemen met het grensoverschrijdend gedrag, hoog ziekteverzuim, grote uitstroom van personeel en communicatie problemen in het bestuur, moesten veel zzp’ers worden ingehuurd. Dit had een grote aanslag op de schatkist van het WZU Veluwe, waardoor ze vorig jaar ernstig in het rood kwamen. Inmiddels is de financiële situatie verbeterd volgens Geertsema.
 
Geertsema heeft een document opgezet die de vernieuwing van de organisatie moet ondersteunen. Het plan bestaan uit verschillende fases, waarbij ze in de eerste fase een klein en “daadkrachtig” directieteam wil creëren dat uiterlijk 1 september in z’n werking gaat. In de tweede fase moet de organisatie vereenvoudiging “om de kwaliteit en het werkklimaat te verbeteren”. Dit allemaal zonder ontslagen.

Begrip

Geertsema heeft in personeelsbijeenkomsten gezegd “oog en hart te hebben voor wie beschadigd is, maar ook voor hen die wel gezien en gehoord hebben maar zich machteloos voelden. Hoe we daaraan gaan werken, daarover volgt later meer. Maar het lukt alleen door elkaar op te zoeken, naar elkaar te luisteren, elkaar te begrijpen. Door elkaars onzekerheid te omarmen en voor elkaar te zorgen.”

Toekomst

Na de publicatie van de plannen zag de raad van toezicht in dat zij niet meer in de toekomst van de organisatie passen. In een verklaring vertellen zij dat ze “tot de conclusie te zijn gekomen dat we de verdere ontwikkeling van WZU Veluwe in de weg staan. Dus doen we een stap opzij om ruimte te maken voor een nieuwe toekomst. We hopen en bidden dat wij door ruimte te maken recht doen aan de directie en de bestuurder op de weg naar een nieuwe toekomst voor WZU Veluwe.” Een interim-toezichthouder die op korte termijn wordt verkozen, zal binnen enkele maanden een nieuwe raad opstellen. 
 
Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch