Normal_reddingsbrigade_boot_reddingsboot_reddingsboten

(Novum) - De Reddingsbrigade heeft deze zomer 369 drenkelingen uit het water gered die het zonder ingrijpen van de lifeguards waarschijnlijk niet hadden overleefd. Dat zijn er meer dan vorig jaar, terwijl het totaal aantal hulpacties lager lag vanwege het slechte weer in augustus. Dat laat Reddingsbrigade Nederland maandag weten.

De vrijwilligers van de Reddingsbrigade kwamen in totaal 6148 keer in actie. Bij 369 gevallen was sprake van een levensbedreigende situatie. Vorig jaar was dat nog 342 keer het geval en dat was ook al flink meer ten opzichte van het jaar daarvoor. Negen mensen kwamen deze zomer om het leven bij een zwemongeluk, twee minder dan vorig jaar.

De Reddingsbrigade is bang dat het aantal ernstige en dodelijke zwemongevallen de komende jaren toeneemt als er niet meer aandacht komt voor zwemles, voorlichting en de veiligheid op zwemlocaties. Eerder pleitte de hulporganisatie voor een landelijk registratiesysteem van zwemongevallen.