Normal_stethoscoop__computer__toetsenbord__informatie__medisch

Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners zorgt voor een compleet en actueel beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt. Dit draagt bij aan patiëntveiligheid. Want continue beschikbaarheid van bijvoorbeeld het actuele medicatiedossier maakt de kans op fouten kleiner. Het gebruik van standaarden draagt hieraan bij. Driekwart van de artsen vindt het gebruik van standaarden de beste oplossing om patiëntgegevens te delen. Dit blijkt uit onderzoek van Nictiz en NIVEL, zo meldt Nictiz. 

In de dagelijkse praktijk ondervinden met name medisch specialisten nog belemmeringen in de gegevensuitwisseling door de huidige ICT-systemen. De helft van de medisch specialisten geeft aan dat de huidige systemen niet naar behoren werken. Systemen zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar of er is geen koppeling met het EPD. Hierdoor ondervindt 40 procent van de medisch specialisten problemen bij het elektronisch uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners.

Van de artsen vindt 85 procent dat informatie-uitwisseling tussen elektronische patiëntendossiers (EPD’s) volgens dezelfde standaarden bijdraagt aan een actueel beeld van de patiënt. 79 procent tot 85 procent van de artsen vindt ook dat andere mogelijkheden, zoals het delen van gegevens via een samenwerkingsplatform voor zorgverleners (gekoppeld aan het EPD) of samenwerken in hetzelfde EPD, positief bijdragen. Echter, artsen zien bij voorkeur het uitwisselen volgens standaarden gerealiseerd worden. 73 procent van de huisartsen en 80 procent van de medisch specialisten is het hiermee eens.   

Elektronische gegevensuitwisseling is een belangrijk speerpunt binnen de zorg. Een van de doelstellingen van het Informatieberaad Zorg is erop gericht dat zorgverleners de gegevens die nodig zijn voor goede zorg en behandeling van een patiënt digitaal en gestandaardiseerd overdragen. De resultaten uit dit onderzoek bevestigen het belang van verdere implementatie van standaarden zoals in diverse landelijke programma’s, zoals Registratie aan de Bron, Medmij en VIPP in de praktijk wordt gebracht. 

Door: Redactie Nationale Zorggids