Normal_notities__papieren__administratie__boekhouding__rapporten_vijfminutenregistratie

Tijdsregistratie in de wijkverpleging via “zorgplan=planning=realisatie, tenzij” leidt tot de minste administratieve lasten. De handmatige en geautomatiseerde vijfminutenregistratie blijft ondanks de hogere administratieve lasten een veelgebruikte registratiewijze. Dit constateert en meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Sinds 2019 is het mogelijk om zorg in de wijkverpleging te registreren via “zorgplan=planning=realisatie, tenzij”. Hierbij vormen het zorgplan (de zorgindicatie) en de planning van de zorg de basis voor de declaratie. Die geldt, tenzij de verleende zorg door onvoorziene omstandigheden afwijkt van de planning. Deze registratiewijze heeft als doel de administratieve lasten voor zorgprofessionals in de wijkverpleging te verminderen.

67 procent gebruikt “zorgplan=planning=realisatie, tenzij”

Uit een NZa-enquête over het eerste kwartaal van 2022 blijkt dat 67 procent van de ondervraagde zorgaanbieders gebruikmaakt van de registratiewijze “zorgplan=planning=realisatie, tenzij”. Dit is een daling van 7 procent ten opzichte van 2021. Zorgprofessionals die gebruikmaken van deze registratiewijze geven aan de minste administratieve lasten te ervaren, met name als correcties in de declaraties achteraf zoveel mogelijk worden voorkomen. Het is daarmee een waardevol alternatief voor de tijdrovendere vijfminutenregistratie, stelt de NZa. Toch blijven zorgaanbieders gebruikmaken van de handmatige vijfminutenregistratie. Ook is een toename te zien in zorgaanbieders die de geautomatiseerde vijfminutenregistratie hanteren.

Verlichten van regeldruk

De ondervraagde zorgprofessionals geven aan dat, ongeacht de registratiewijze, het ICT-systeem goed moet aansluiten op de registratiewijze om efficiënt te kunnen werken. Ook geven zorgprofessionals aan dat zij verwachten dat het werken op basis van een vast budget per cliënt over langere periode (zoals bij maand- of weektarieven) een oplossing is, omdat de vergoeding van zorg dan niet meer direct afhankelijk is van het aantal geleverde uren.

De NZa roept zorgaanbieders in de wijkverpleging op de mogelijkheden te verkennen voor het gebruik van de registratiewijze “zorgplan=planning=realisatie, tenzij”. De informatiekaart en Vilans, landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg, kunnen zorgaanbieders hierin ondersteunen.

Door: Nationale Zorggids