CGS: SEH-arts wordt alsnog erkend als medisch specialist

Het profiel spoedeisende geneeskunde is door het College Geneeskundige Specialismen (CGS) erkend als medisch specialisme. Het CGS stelt dat aan alle tien criteria voor erkenning is voldoen, meldt KNMG.

Voorheen erkende het CGS de spoedeisende geneeskunde niet als specialisme. Het zou onderdeel zijn van andere specialismen, zoals cardiologie, interne geneeskunde, heelkunde en kindergeneeskunde. Er zou niet worden voldaan aan voldoende afbakening ten opzichte van de bestaande specialismen.

Maatschappelijke steun

Toch klinken er al langer geluiden dat de SEH-arts als medisch specialist wordt erkend. Nadat het CGS hun voorgenomen besluit innam, reageerden onder meer de organisaties NVZ, ZN, V&VN en de Patiëntenfederatie Nederland. Daarnaast was ook de Tweede Kamer voor de erkenning van de SEH-artsen.

De minister van VWS moet de titel zodanig aanmerken om de spoedeisende geneeskunde wettelijk te erkennen op grond van Wet BIG. Naar verwachting gaat de erkenning gelden vanaf 1 januari 2024.

Door: Nationale Zorggids