'Situatie gehandicaptenzorg blijft zorgwekkend ondanks uitstel bezuinigingen'

De financiële situatie van de gehandicaptenzorg blijft volgens Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zorgwekkend. De geplande bezuinigingen zijn voor nu misschien uitgesteld, maar vanaf 2025 gaan deze ongewijzigd van kracht. Dit meldt VGN. 

De Wlz-brede korting van 125 miljoen euro vanwege Meerjarenafspraken is uitgesteld. Komend jaar gaan de Wlz-tarieven met 0,5 procent omhoog, maar in 2025 gaan de bezuiniging gewoon door. Dan is er ook kritiek van VGN op de onoverbrugbare loonkloof tussen de zorglonen en de marktlonen en het gebrek aan middelen voor duurzaamheid. De bezuiniging op de normatieve huisvestingscomponent voor de gehandicaptenzorg gaat in 2024 gewoon door.

Bezuinigingen schrappen

In 2024 wordt er hiermee een kleine stap gezet rond de bezuinigingen, zegt directeur Theo van Uum. “Maar het is slechts uitstel en nog niet het afblazen van de maatregelen.” Zijn organisatie blijft zich inzetten om de bezuinigingen in hun geheel te schrappen, voor behoud van kwalitatief goede zorg. VGN wil ook dat de loonkloof wordt gedicht, maar ziet tegelijkertijd dat het kabinet een stap in de verkeerde richting zet door te stellen dat er minder geld is voor zorgwerkgevers dan wat de lonen in de markt doen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky