MantelzorgNL overhandigt petitie met 12.000 handtekeningen tegen regelkolder

MantelzorgNL heeft dinsdag samen met mantelzorgers en samenwerkingspartners de petitie ‘Stop de regelkolder voor mantelzorgers’ overhandigd aan de Tweede Kamer. Meer dan 12.000 mensen hebben de petitie ondertekend en eisen een einde aan de regeltaken voor intensief zorgende mantelzorgers. Dit meldt MantelzorgNL. 

Mantelzorgers die intensief zorgen voor een naaste zijn gemiddeld 4 uur per week bezig met regeltaken, zoals het invullen van formulieren in onbegrijpelijke taal, het aanleveren van bewijs van mantelzorg en organisaties die langs elkaar heen werken. Zo’n 40 procent van de mantelzorgers heeft hier moeite mee.

Onnodige bewijslast voorkomen

De initiatiefnemers van de petitie willen dat de Tweede Kamer beleid op elkaar afstemt, zodat mantelzorgers niet meer te maken hebben met tegenstrijdige regels. Ook moet onnodige bewijslast voorkomen worden en zou elke nieuwe regelgeving omtrent mantelzorg getest moeten worden op regelkolder. Waar mogelijk moet er voor mantelzorgers één aanspreekpersoon zijn en er is meer uniformiteit nodig. Met andere woorden: er zijn nu te grote verschillen tussen gemeenten qua uitvoering van wetgeving rondom mantelzorg.

Petitie 'Stop de regelkolder voor mantelzorgers'

Tien politieke partijen hebben een handtekening onder de petitie gezet: BVNL, CDA, ChristenUnie, D66, DENK, NSC, Partij voor de Dieren, PVV, SGP en SP. De petitie is een initiatief van MantelzorgNL, Alzheimer Nederland, AMVN, Ieder(in), Landelijke Platform Odense huizen, LOC, Mantelzorgelijk, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo en Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM, SOMNL).

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky