Verenigde Apotheken Limburg betaalt 550.000 euro

Het Openbaar Ministerie (OM) is met de Verenigde Apotheken Limburg B.V. (VAL B.V.) een ontnemingsschikking aangegaan voor een bedrag van 550.000 euro. Een ontnemingsschikking kan volgen als een bedrijf geld heeft verdiend met een strafbaar feit. In het geval van VAL B.V. heeft de rechtbank te Rotterdam geoordeeld dat er sprake was van valsheid in geschrifte in declaraties aan zorgverzekeraars. Dat meldt het Openbaar Ministerie. 

Tot enkele jaren terug onderhandelden apothekers zelf over de prijs en behielden ze de kortingen ook zelf. Tegenwoordig onderhandelen zorgverzekeraars met geneesmiddelen fabrikanten. De prijzen van de meest gangbare geneesmiddelen daalden daardoor sterk. Zorgverzekeraars en apotheken spreken onderling af welk merk medicijn de zorgverzekeraar vergoedt. Ingeval de zorgverzekeraar een bepaald merk als voorkeursmiddel aanwijst, is er sprake van preferentie(- of voorkeurs)beleid. Doel van het preferentiebeleid is geneesmiddelenleveranciers te laten concurreren op prijs, zodat de totale uitgaven aan geneesmiddelen dalen.

Onjuiste wijze van declareren

VAL B.V. heeft op aanzienlijke schaal gedurende een periode van ruim 3 jaar valse declaraties ingediend bij zorgverzekeraars VGZ, CZ en Zilveren Kruis en ging daarbij geautomatiseerd te werk. VAL B.V. had in zijn apothekerssysteem een tool ingebouwd waardoor automatische aanpassingen plaatsvonden. De aan cliënten verstrekte niet-preferente geneesmiddelen werden het systeem automatisch omgezet waarna VAL B.V. deze geneesmiddelen als preferente geneesmiddelen bij de drie zorgverzekeraars declareerden.

Ontnemingsschikking

VAL B.V. heeft inmiddels met de zorgverzekeraars de financiële afhandeling van de betreffende declaraties geregeld. Naar het oordeel van de rechtbank is het aannemelijk dat de gehanteerde onjuiste wijze van declareren op een oneigenlijke manier logistieke- en inkoopvoordelen heeft opgeleverd. Dit voordeel is begroot op 550.000 euro, dat via deze ontnemingsschikking door VAL B.V. aan het OM wordt afgedragen.

Door: Nationale Zorggids