Normal_normal_rechtspraak

Het OM eiste gisteren 1,5 jaar celstraf en ontzetting van het recht een beroep in de zorg uit te oefenen voor 3 jaar na de celstraf tegen verdachten in de zorgfraude zaak rondom een Haagse zorgaanbieder. Ook eiste de officier een ontneming van ruim 1 miljoen euro. Dit meldt het Openbaar Ministerie. 

 

Uit onderzoek blijkt dat de zorgaanbieder fraudeerde met DigiD-codes van budgethouders, er werd dagbesteding verantwoord op adressen/ in panden die niet in gebruik zijn voor het bieden van dagbesteding. Ook waren er veel onregelmatigheden wat betreft de facturen, facturatie en snelheid van ondertekening van facturen. Al met al een zaak waar witwassen en het plegen van valsheid in geschrifte eerder regel was dan uitzondering, aldus het OM. 

Gerichte aanpak

Na zorgvuldig onderzoek en het delen van signalen bij het verzamelpunt Zorgfraude van de Nederlandse Zorgautoriteit kon de fraude worden opgespoord. Signalen vanuit verschillende zorgverzekeraars hebben daartoe bij gedragen. Voor de gerichte aanpak van zorgfraude is het van groot belang dat alle betrokken ketenpartners met elkaar samenwerken en signalen delen. Dit onderzoek is volgens het OM een voorbeeld van hoe het delen van signalen kan leiden tot een gerichte aanpak.

Geen plek voor fraudeurs in de zorg

“Het grote merendeel van de zorgaanbieders in Nederland handelt naar eer en geweten, levert goede zorg en declareert die ook op de juiste wijze. Gelukkig willen en kunnen we daar in Nederland nog steeds in het algemeen op vertrouwen. Tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn. Er gaat veel geld om in de zorg. Helaas zien we ook dat er personen zijn die willens en wetens misbruik maken van zorggelden. Patiënten lopen daardoor het risico niet de juiste zorg te krijgen."

"Daarnaast straalt het gedrag van frauderende zorgaanbieders negatief af op de goedwillende aanbieders en dat zet de solidariteit en betaalbaarheid van de zorg onder druk. Het is daarom van groot belang dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat zij de juiste en kwalitatief goede zorg ontvangen en dat zorgaanbieders de verleende zorg correct declareren. Want geld voor de zorg, moet ten goede komen aan goede én rechtmatige zorg. In de zorg is geen plek voor fraudeurs", aldus de officier van justitie.

Door: Nationale Zorggids