Pensioenfonds Zorg en Welzijn financiert bouw 340 zorgwoningen

 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) investeert in de bouw van 340 zorgwoningen en diverse voorzieningen op het terrein van De Trappenberg in Huizen. De financiering komt uit de 250 miljoen euro die het pensioenfonds vorig jaar heeft toegewezen aan het Amvest Living & Care Fund. In totaal heeft PFZW nu 500 miljoen euro belegd in dit zorgfonds.

De Trappenberg biedt plaats aan verschillende doelgroepen. Senioren met een lichte tot middelzware zorgvraag kunnen er zelfstandig leven in de woonzorgappartementen, maar ook mensen met dementie die volledige zorg nodig hebben. Als de vraag van een bewoner verandert, kan de zorg hierop efficiënt worden aangepast, zonder dat diegene hoeft te verhuizen. Het beschikbaar komen van de woningen levert volgens PFZW ook een positieve bijdrage aan de doorstroming op de woningmarkt.

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft woensdag de laatste sloophandeling op het terrein bijgewoond. De komende periode wordt het terrein bouwrijp gemaakt en naar verwachting wordt deze zomer gestart met de bouw. De eerste woningen en zorgfuncties worden begin 2026 opgeleverd.

Het project wordt gerealiseerd door Waterland RE en Amvest, de woningontwikkelaar en -beheerder die PFZW en Aegon in 1997 samen zijn gestart. Alle woningen worden eigendom van het Amvest Living & Care Fund, eveneens een joint venture tussen PFZW en Aegon.