Steeds meer mensen kiezen voor budgetpolis door stijgende premies

Het aantal mensen dat in 2023 koos voor een budgetpolis steeg van 21,8 naar 24,5 procent. Dit komt doordat de gemiddelde premie ook vorig jaar flink steeg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) begrijpt dat mensen dan mensen besparen op de zorgkosten, maar ziet de tweedeling tussen polissen voor gezonde verzekerden met lage zorgkosten en polissen voor verzekerden met hoge zorgkosten steeds verder toenemen. Dit meldt de NZa.

Ook zag de NZa in de afgelopen periode dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders pas laat contracten afsloten. De zorgautoriteit wil graag dat mensen bij de keuze voor een zorgverzekering naast de prijs ook kijken nar de inhoud van de polis, zoals de vergoedingen. Daarom is het van groot belang dat verzekeraars en aanbieders tijdig hun contracten rond hebben,  zodat mensen een goed geïnformeerde en weloverwogen keuze kunnen maken.

Tweedeling polismarkt brengt zorgstelsel in gevaar

De tweedeling tussen polissen voor gezonde verzekerden met lage zorgkosten en polissen voor verzekerden met hoge zorgkosten neemt steeds verder toe. Tegelijkertijd is het verschil tussen zorgpremies afgelopen jaar flink afgenomen. De NZa noemt de steeds duidelijkere tweedeling zorgelijk omdat het de solidariteit in gevaar brengt en dat is de basis van het Nederlands zorgstelsel.

Vanaf 2024 voert het ministerie van Volksgezondheid een nieuwe maatregel in die ervoor moet zorgen dat het voor zorgverzekeraars minder interessant is om zich te richten op jonge en gezonde verzekerden. Deze maatregel moet duidelijke effecten hebben op de zorgverzekeringsmarkt en bevorderlijk zijn voor de solidariteit.

Door: Nationale Zorggids