Gemeentepolis minima kost in Middelburg 173 euro en in Maastricht 223 euro

Voor mensen met een laag inkomen of chronische ziekte, zijn er in veel gemeentes collectieve zorgverzekeringen af te sluiten. Zij betalen dan maandelijks zogezegd minder zorgpremie, omdat gemeenten een financiële bijdrage leveren aan de premie voor aanvullende polissen. Uit onderzoek van Geld.nl blijkt de prijs van zo’n gemeentelijke verzekering per gemeente flink te verschillen. Het verschil tussen Middelburg en Maastricht is op jaarbasis ruim 600 euro. Dit meldt Geld.nl. 

De meest uitgebreide polis in Middelburg kost maandelijks 173,23 euro en in Maastricht 223,65 euro. Ook tussen andere gemeenten zijn er grote verschillen, ook bij pakketten met bijna gelijke dekking. Geld.nl noemt het opmerkelijk dat een woonplaats bepaalt hoeveel iemand met een laag inkomen betaalt voor een collectieve zorgverzekering. “Je gaat tenslotte niet zomaar verhuizen omdat je ergens anders een goedkopere zorgverzekering kan kiezen”, stelt Amanda Bulthuis van Geld.nl.

Verschillen in hoogte van bijdrage gemeente

Gemeenten blijken niet allemaal evenveel bij te dragen. Middelburg en Maastricht betalen maximaal 4 tot 6 euro per maand, terwijl in Arnhem en Tilburg een eigen bijdrage van meer dan 40 euro per maand is ingesteld. Dit maakt uiteindelijk een flink verschil in hoeveel iemand met een laag inkomen uiteindelijk zelf voor de zorgpremie moet betalen.

Een ander verschil is de dekking van het eigen risico. Bij veel gemeentes met de meest uitgebreide pakketten wordt het eigen risico van de basisverzekering volledig vergoed. Zes gemeentes doen dit echter niet. Veel gemeenten verwerken de vergoeding van het eigen risico al in de premie, waardoor minima en chronisch zieken daar maandelijks meer aan kwijt zijn dan in gemeenten waarbij dat niet gebeurt.

Collectiviteitskorting basisverzekering afgeschaft

Sinds dit jaar is de collectiviteitskorting voor de basisverzekering afgeschaft, wat betekent dat gemeenten dit alleen nog kunnen geven op aanvullende polissen. Wie een gemeentepolis wil afsluiten zonder aanvullende verzekering, loopt dus tegen de muur. “Verder kun je bij de gemeentes kiezen uit hooguit één of twee zorgverzekeraars en zijn de aanvullende pakketten vrij uitgebreid, met veel vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen, orthodontie, de tandarts of fysiotherapie”, legt Bulthuis uit. Niet iedereen zal al deze zorg nodig hebben. Het kan dus zijn dat een verzekeraar zonder gemeentepolis uiteindelijk goedkoper is. Een zorgverzekering via de gemeente is niet altijd de beste keuze.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky