Meerjarencontract Zilveren Kruis en St Jansdal: ‘Contract is echt anders’

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en het St Jansdal Ziekenhuis hebben een meerjarencontract afgesloten. In het contract is aandacht voor kwaliteitsverbetering, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Een belangrijke afspraak is dat het ziekenhuis niet enkel op basis van de hoeveelheid geleverde zorg wordt betaald, maar ook op basis van verbeteringen in de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Onder Zilveren Kruis vallen ook FBTO, De Friesland, Interpolis en De christelijke zorgverzekeraar. Dit meldt Nijkerk.nieuws.nl. 

Volgenst St Jansdal was er voor het maken van deze meerjarige afspraken lef nodig en heeft Zilveren Kruis goed geluisterd, vooral door te kijken naar wat er binnen de huidige bekostiging wél mogelijk is in plaats van wat er niet mogelijk is. “Daarmee hebben we in korte tijd een contract kunnen sluiten dat echt anders is. Dit gaat ons helpen om de komende jaren passende zorg in een versnelling te brengen”, aldus manager Financiën van St Jansdal. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky