Borstkankerpatiënt nog steeds om borstfoto gevraagd door verzekeraar

Zorgverzekeraars vragen patiënten met borstkanker nog steeds om foto’s van hun borsten. Dit achten zij noodzakelijk om de vergoeding van een tweede borstreconstructie te beoordelen, maar is helemaal niet toegestaan. Ook zouden verzekeraars niet zorgvuldig omgaan met de foto’s en krijgen vrouwen pas na het indienen van een klacht hun operatie vergoed. Dit meldt NOS die hier onderzoek naar deed.

Vrouwen moeten hun borsten soms laten amputeren vanwege borstkanker of zij doen dit vanwege erfelijkheid preventief. Dan kunnen zij ervoor kiezen een borstreconstructie te ondergaan. Zorgverzekeraars vergoeden deze ingreep altijd, maar een tweede operatie als gevolg van pijn, deuk of een contourafwijking niet. Hiervoor moeten vrouwen een aanvraag indienen bij de zorgverzekeraar.

Strenge criteria

In november spraken juridische experts al van discriminatie. patiënten met borstkanker ontvangen hierdoor ongelijke behandeling ten opzichte van andere kankerpatiënten. Vrouwen met borstkanker krijgen de tweede behandeling pas vergoed als zij voldoen aan een set van criteria. Bij andere vormen van kanker komen deze criteria niet voor en mogen plastisch chirurgen zelf beoordelen of een vervolgoperatie noodzakelijk is.

Plastisch chirurg maakt en stuurt foto

Sinds 1 januari 2023 mogen verzekeraars hun verzekerden niet meer rechtstreeks om een borstfoto vragen. Plastisch chirurgen moeten deze foto’s maken en opsturen. Uit onderzoek van NOS blijkt echter dat verzekeraars nog altijd regelmatig zelf om een foto vragen. Onder meer CZ en VGZ doen dit. Opgestuurde foto’s raken soms ook nog eens kwijt. Vrouwen worden hierdoor extra belast omdat verzekeraars nogmaals contact met hen zoeken om een foto op te sturen. Zijn de foto’s uiteindelijk terecht, keuren verzekeraars de vervolgoperatie vaak af. Vrouwen die een klacht indienen krijgen deze ineens goedgekeurd, zonder nadere uitleg.

Geen luxe

Volgens hoogleraar Corette Ploem ruikt het heel sterk naar ‘als wij als verzekeraar niet in beweging komen, dan laat de verzekerde het misschien zitten bij een afkeuring’. De beslissing voor een vervolgoperatie zou bij de plastisch chirurg moeten liggen en niet bij een zorgverzekeraar. “Het is geen luxe zorg, het is gewoon noodzakelijk.” Volgens CZ komt dit echter nauwelijks voor en raken foto’s zelden kwijt. VGZ stelt  dat het alleen in geval van een klacht voorkomt dat om een foto wordt gevraagd. Op kwijtgeraakte foto’s gaat de verzekeraar niet in.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky