Normal_inspectie_onderwijs_loep_controle

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vandaag haar onderzoeksopzet voor het onderzoek naar de omvang van zorgfraude in Nederland aangeboden aan minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Minister Schippers heeft dit onderzoek eerder dit jaar aan de Tweede Kamer toegezegd tijdens het debat over zorgfraude. Doel van het onderzoek is het maken van een onderbouwde schatting van de omvang van de fraude in de Zorgverzekeringswet (curatieve eerstelijns en tweedelijnszorg, curatieve ggz) en in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg in natura, de toegang tot de zorg en persoonsgebonden budget). Ook wordt er een analyse gemaakt van de mogelijk fraudegevoelige aspecten in het zorgsysteem. Met het onderzoek moeten zwakke plekken in beide zorgstelsels worden opgespoord zodat hiertegen passende maatregelen genomen kunnen worden.

In december van dit jaar worden de eerste voorlopige resultaten verwacht. In juli 2014 moet het onderzoek afgerond zijn.

© Nationale Zorggids