Normal_peuter_water_drinken

(Novum) - De drinkwatervoorziening loopt grote risico's, omdat bedrijven vaker toestemming vragen en krijgen om tot grote diepten te boren voor onderzoek. Bij de boringen wordt vaak op grote schaal met chemicalën gewerkt. De bodem is volgens Vitens zo langzamerhand vogelvrij. Dat zegt directievoorzitter Lieve Declercq vrijdag in Trouw.

Meer dan de helft van het Nederlandse drinkwater komt uit de bodem. Vitens is met 5,4 miljoen klanten het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. "We hebben in Nederland schoon en veilig drinkwater. Maar het kost ons steeds meer moeite om die hoge Nederlandse standaard vast te houden. Meer dan de helft van onze drinkwaterbronnen voldoet al niet meer aan de norm voor basiskwaliteit", zegt Declerq in de krant.

De directievoorzitter pleit voor een betere bescherming van de bodem, zodat de drinkwatervoorziening op langere termijn veilig wordt gesteld. Proefboringen moeten volgens haar aan veel strengere regels worden gebonden.