Normal_sperm

In het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) wordt op donderdag 6 november van 19.30 tot 21.30 uur een informatiebijeenkomst gehouden over vruchtbaarheidsproblemen. De avond is bedoeld voor vrouwen die al onder behandeling zijn bij een gynaecoloog en vrouwen die een behandeling overwegen. Partners zijn ook welkom. Sprekers zijn gynaecoloog Alexander Sluijmer en medisch maatschappelijk werker Ria Bosgraaf, zo meldt het WZA.

Als een zwangerschap op zich laat wachten, brengt dat vaak allerlei emoties met zich mee. Het kan dan zinvol zijn om een gesprek te hebben met een medisch maatschappelijk werker. Ria Bosgraaf gaat in op de psychosociale gevolgen van een uitblijvende zwangerschap en vertelt welke onderwerpen aan de orde kunnen komen in het gesprek met een medisch maatschappelijk werker.

Gynaecoloog Alexander Sluijmer vertelt over de verschillende stappen die gezet kunnen worden als een spontane zwangerschap uitblijft. Wachten totdat er toch spontaan een zwangerschap ontstaat, is vaak een goede mogelijkheid. Als dat niet lukt, kan een oriënterend vruchtbaarheidsonderzoek plaatsvinden. Eventueel kan naar aanleiding daarvan gekozen worden voor een behandeling (ivf, iui, icsi of een hormoonbehandeling).

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 6 november van 19.30 tot 21.30 uur in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen aan de Europaweg-Zuid 1. De toegang is gratis. Belangstellenden kunnen zich voor deelname aanmelden bij de polikliniek Gynaecologie van het WZA, telefoon (0592) 32 52 70.

© Nationale Zorggids