Normal_handtekening_contract

Voorzitter Suzanne Kruizinga van CNV Zorg & Welzijn en voorzitter Ton Heerts van FNV hebben de eerste handtekening onder de volkspetitie Red de Zorg gezet.

Doel van beide bonden met de petitie is zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen en daarmee de regering op te roepen de bezuinigingen op de zorg te stoppen.

De bonden willen dat de bezuinigingen op de zorg en op de ondersteuning thuis stopt. Een andere eis uit de petitie is dat geld voor de zorg aan de zorg besteed moet worden en dat er paal en perk gesteld moet worden aan winsten, bureaucratie en topbeloningen.

Volgens Suzanne Kruizinga van CNV Zorg & Welzijn is zorg mensenwerk. Daarom de oproep massaal de petitie voor goede zorg te tekenen. “Wij zijn niet tegen veranderingen in de zorg. Maar voor de veranderingen die er nu gaande zijn, heb je mensen nodig. Veranderen is mensenwerk. Dus moeten mensen centraal staan. En dat is nu vaak niet het geval. Het draait teveel om financiën, regels en protocollen en eisen van verzekeraars. Dat is niet goed, zorg is mensenwerk!”

Punten uit de petitie op een rij:

1.       Geen bezuinigingen op de zorg en ondersteuning thuis;

2.       Geld voor de zorg moet aan de zorg worden besteed, we stellen paal en perk aan winsten, bureaucratie en topbeloningen;

3.       Een norm voor voldoende personele bezetting in een zorginstelling, zodat cliënten altijd de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben;

4.       Werken in de zorg is een vak. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van enorme waarde, maar kunnen nooit professioneel zorgpersoneel vervangen;

5.       Echte banen in de zorg. Van een baan in de zorg moet je zelfstandig kunnen leven. We willen geen gedwongen zelfstandige zonder rechten zijn of verplicht worden loon in te leveren.

De volledige petitie is op www.mijnvakbond.nl te downloaden.

© Nationale Zorggids