Normal_zeep

Jaarlijks lopen naar schatting van het RIVM ruim 74.000 patiënten een zorginfectie op die ontstaat tijdens verblijf of behandeling in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis of een zelfstandig behandelcentrum. Tork meldt op basis van eigen onderzoek dat de helft van de verpleegkundigen in zorginstellingen of verpleeghuizen niet volledig op de hoogte is van de regels omtrent het toepassen van handhygiëne.

Zeventien procent van de respondenten geeft aan dat er binnen de zorginstelling nooit tot maximaal één keer per jaar aandacht aan wordt besteed aan dit thema. De beschikbaarheid van hygiëneproducten en het gebrek aan tijd wordt gezien als redenen om handreiniging over te slaan. Met name voor de thuis- en mantelzorg is dit aan de orde, aangezien hygiënevoorzieningen bij cliënten thuis beperkt voorhanden zijn.

Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn vaak op zichzelf aangewezen om bewustzijn rondom handhygiëne te creëren en te onderhouden. Uit diepte-interviews met negen leidinggevenden uit zes Nederlandse zorginstellingen en een onderzoek onder 165 zorgverleners blijkt dat door een groeiende opkomst van zelfsturende teams de verantwoordelijkheid verdeeld wordt over meerdere personen, of nagelaten wordt dit bij een persoon te borgen. Liefst negentien procent van de ondervraagden wist niet precies aan te geven wie er verantwoordelijk is voor handhygiëne binnen hun organisatie.

Renée Remijnse, marketing manager bij Tork: "Bij verzorgende handelingen is er sprake van een vergroot besmettingsgevaar. Continue medewerkerstraining, heldere productinstructies en ruimschoots toegang tot water, zeep- en/of alcoholgeldispensers en papieren droogdoekjes zijn essentieel voor infectiepreventie. Zeker bij een toenemende zorgbehoefte van cliënten zijn bovendien risico- en crisisprotocollen vereist."

Divers onderzoek laat zien dat besmettelijke ziekten vooral via de handen worden overgebracht. Zorgverleners blijken hier niet gerust op; zij zijn met name bezorgd over hun patiënten (60 procent) maar ook over hun eigen gezondheid (57 procent) en hun kennisniveau (33 procent). Voornamelijk als het gaat om verpleging aan huis maakt Remijnse zich dan ook zorgen. "In sommige situaties zijn verpleegkundigen afhankelijk van wat er bij de cliënt thuis voorhanden is. Met name in de thuiszorg is het soms lastig om cliënten ertoe te zetten papieren handdoekjes en zeep- en/of alcoholgeldispensers ter beschikking te stellen.

© Nationale Zorggids