Logo_logo_maastricht_umc

Het op afstand begeleiden van patiënten met chronisch hartfalen kan effectiever en gebruiksvriendelijker door inzet van een virtuele verpleegkundige. Het Hart+Vaat Centrum van het Maastricht UMC+ onderzoekt momenteel de ervaringen van dertig patiënten en hun medisch behandelaars met deze nieuwe vorm van zogeheten telebegeleiding. De ‘slimme’ digitale verpleegkundige heeft de doopnaam ‘Molly’ gekregen en helpt patiënten met het dagelijkse gebruik van de online tool MijnHartfalencoach. Dat meldt het Maastricht UMC+.

Bij telemonitoring wordt enerzijds educatie aangeboden en anderzijds worden de lichaamsfuncties van een patiënt op afstand gecontroleerd door zorgverleners. Uit Maastrichts onderzoek is al eerder gebleken dat deze digitale zelfhulp bij hartfalen een aantal voordelen oplevert. Zo resulteert het gebruik van telemonitoring in meer ziekte-specifieke kennis en zelfzorg, een vermindering van ziekenhuisopnamen en een lastenverlichting voor de hartfalenverpleegkundige. De introductie van ‘Molly’ (een zogeheten zorg-avatar) moet de hartfalenbehandeling nog effectiever gaan maken.

Molly zal op diverse manieren ondersteuning bieden in het dagelijks gebruik van digitale zelfhulp via een smartphone of tablet van patiënten. De virtuele verpleegkundige zal onder meer stimuleren om dagelijks gewicht en bloeddruk te controleren en persoonlijk advies geven over de behandeling. Om de patiënt beter te leren omgaan met hartfalen gebruikt Molly een kennismodule uit MijnHartfalencoach: ‘Wat iedereen moet weten over hartfalen’. Alle antwoorden en reacties die patiënten geven, worden opgeslagen op een gecertificeerd zelfzorgplatform, waardoor de hartfalenverpleegkundige in het ziekenhuis mee kan kijken. Zo kan proactief worden gehandeld op actuele symptomen en klachten om verergering van de aandoening te voorkomen.

Het onderzoek is vooral gericht op het vroegtijdig signaleren van klachten en te bekijken hoe hartfalen nog effectiever kan worden behandeld. Ook wordt nagegaan hoe de nazorg van patiënten kan worden verbeterd. Prof. dr. Hans-Peter Brunner La-Rocca, hoogleraar Cardiologie & Klinisch Hartfalen: “Wij verwachten dat onze patiënten zich nog meer op hun gemak zullen voelen door een op maat gesneden benadering. Wij hopen op die manier een nog beter inzicht te krijgen in hoe mensen in het dagelijks leven omgaan met hartfalen en wat het effect van onze behandeling is.”

Door: Redactie Nationale Zorggids