Normal_rss_entry-83408

Meer zedenslachtoffers hebben vorig jaar hulp gehad van slachtofferhulp. De organisatie had contact met 7.500 slachtoffers. Dat zijn er 1.100 meer dan in 2015 blijkt uit het jaarverslag. Volgens Slachtofferhulp Nederland komt deze stijging mede doordat de organisatie sinds 2016 meer communicatiemiddelen inzet zoals mail en chat. Slachtoffers kunnen op deze manier in contact komen met een medewerker, dat kan ook anoniem. 

Tot het einde van het jaar kwamen ruim 3.500 mails binnen en vonden ruim 1.700 chatgesprekken plaats. Zo'n 16 procent daarvan had betrekking op zeden: ongeveer vijfhonderd mails en driehonderd chatgesprekken. Zedenslachtoffers geven aan nu eerder contact te zoeken omdat ze het "prettig vinden er rustig over na te denken en het verhaal op te kunnen schrijven".

Slachtofferhulp Nederland ontving afgelopen jaar de gegevens van ruim 238.000 slachtoffers. Met 191.000 slachtoffers kwam de organisatie in contact, ruim 111.000 slachtoffers hadden voldoende aan eenmalig contact en advies. Bijna 80.000 slachtoffers hadden behoefte aan vervolghulp. Dat zijn er ruim 10.000 meer dan in 2015. Hieronder valt bijvoorbeeld ondersteuning in het strafproces, hulp bij het verhalen van schade of praktische en emotionele opvang.

Door: ANP