Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zorg bij veertien PCI (Percutane Coronaire Interventie)-centra. Dit zijn centra waar mensen gedotterd kunnen worden. Dotteren is een behandeling waarbij een vernauwing in de bloedvaten in het hart wordt opgerekt, bijvoorbeeld bij een patiënt met een hartinfarct. Dat meldt IGJ. 

Het onderzoek is uitgevoerd bij alle veertien ziekenhuizen die wel dotterbehandelingen uitvoeren, maar geen hartchirurgie. De voorwaarden voor goede zorg zijn grotendeels aanwezig. Wel moeten de ziekenhuizen op verschillende onderdelen nog verbeteren. Dertien van de veertien onderzochte centra moesten verbetermaatregelen nemen. Deze maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd.

Er zijn nog wel een aantal aandachtspunten, waaronder en bijhouden en analyseren van gegevens over uitkomsten, het informeren van patiënten en het beter bijhouden van patientendossiers. Ziekenhuizen moeten maatregelen treffen om te controleren of dit goed genoeg gebeurt.

De Inspectie houdt nauw contact met de ziekenhuizen over de opvolging van de aandachtspunten en verbetermaatregelen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids