Verscherpt toezicht voor thuiszorgaanbieder Stichting Avicenne

Stichting Avicenne staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De thuiszorgaanbieder biedt hulp in de omgeving van Utrecht, Den Haag en Amsterdam en moet binnen drie maanden de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg wegnemen. Dit meldt IGJ. 

Tussen november 2022 een april 2023 bracht de inspectie twee bezoeken aan Avicenne. Er blijken risico’s te zijn voor de kwaliteit en veiligheid van zorg, met name op het gebied van goed bestuur, intern toezicht en sturen op kwaliteit en veiligheid.

Geen compleet overzicht

Zo komen de gegevens die Avicenne aan de inspectie geeft niet overeen met informatie uit andere bronnen. Ook heeft de bestuurder geen compleet overzicht met alle cliëntinformatie. Er is op het moment van toezicht geen interne toezichthouder. Dat is wel nodig om de kwaliteit en veiligheid van de geboden zorg in de gaten te houden.

Ook heeft de inspectie onvoldoende vertrouwen in het bestuur van Avicenne om de zorg zonder ingrijpen van de inspectie te verbeteren.

Onafhankelijke RvT

Avicenne moet zo snel mogelijk, maar op zijn laatst 31 augustus een compleet overzicht hebben van de cliënten die in en uit zorg zijn gegaan. Op uiterlijk 31 oktober moet Avicenne voldoen aan de normen voor goede zorg. Op diezelfde datum moet Avicenne een onafhankelijke Raad van Toezicht hebben van minimaal 3 leden. De inspectie volgt dit proces tijdens het verscherpt toezicht. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Door: Nationale Zorggids