Einde aanwijzing IGJ: HVZ Thuiszorg voert nodig verbeteringen door

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor HVZ Thuiszorg (HVZ) beëindigd. HVZ heeft in 4 weken de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd, meldt de inspectie.

Op 25 mei gaf IGJ HVZ een aanwijzing omdat er toen structurele tekortkomingen waren in de thuiszorg. De bestuurder had onvoldoende zicht op de eisen waaraan de zorgverlening moet voldoen. Zo kon de thuiszorgaanbieder niet laten zien dat de zorgverleners bevoegd en bekwaam waren voor de handelingen die zij uitvoerden. Ook voldeed het medicatiebeleid niet aan de vereiste richtlijnen en waren zorgverleners hier onvoldoende bekend mee.

Bevoegd en bekwaam

Inmiddels zijn de tekortkomingen voldoende opgelost en ziet de inspectie dat alle zorgverleners die risicovolle of voorbehouden handelingen uitvoeren hiervoor bevoegd en bekwaam zijn. Het medicatiebeleid van HVZ voldoet aan de richtlijnen en zorgverleners zijn er bekend mee en werken volgens de richtlijnen. Hiermee komt een einde aan de aanwijzing van IGJ.

Door: Nationale Zorggids