Normal_tijd_klok_deadline_rood_alarm_let_op__alarmbel

Altijd wintertijd heeft de voorkeur van 41 procent van de Nederlanders, vooral vanwege het bio- en slaapritme. Ook stellen zij zoveel mogelijk harmonisatie met omringende landen op prijs. Op nummer twee eindigt permanente zomertijd met 27 procent en op drie het huidige systeem van het verzetten van de klok met 24 procent. Dit blijkt uit een representatieve flitspeiling die minister Ollongren heeft laten uitvoeren onder bijna tweeduizend Nederlanders, meldt Rijksoverheid. 

Uit de flitspeiling blijkt dat het onderwerp sterk leeft onder de bevolking. De flitspeiling is één van de bouwstenen waarop het kabinet haar keuze gaat baseren, net als multidisciplinair onderzoek en gesprekken met sectoren en experts.

Altijd wintertijd oftewel standaardtijd wordt gezien als beter voor het bio- en slaapritme. Ook ‘altijd zomertijd’ heeft meer tegenstanders dan voorstanders vooral vanwege de donkere ochtenden in de winter. De keuze voor het huidige systeem van het verzetten van de klok wordt als onhandig ervaren en slechter voor het ritme van mens en dier. 

Gelijk systeem met naburige landen

Een gelijk systeem met naburige landen krijgt de meeste steun onder de bevolking, vooral om economische redenen, vanwege voordelen bij het reizen en werken over de grens. De steun voor dezelfde tijd als naburige landen daalt als mogelijke voor- en nadelen worden voorgelegd en afgewogen. De daling lijkt vooral te komen doordat men zich beter gaat realiseren dat Nederland dan niet zelf kan beslissen welk tijdsysteem het invoert, aldus het rapport. 

Aanleiding voor de flitspeiling en de interviews is het voorstel van de Europese Commissie om een einde te maken aan de huidige omschakeling van de klok in het voorjaar en najaar. De lidstaten stellen zelf hun standaardtijd vast die dan gedurende het hele jaar geldt. Het kabinet onderzoekt daarom welke van de drie opties zij het beste vindt: handhaving van het huidige systeem, ‘permanente zomertijd’ of ‘permanente wintertijd’.   

Door: Redactie Nationale Zorggids