Normal_tijd_klok_deadline_rood_alarm_let_op__alarmbel

Het is volgens het RIVM gunstig voor de volksgezondheid als Nederland het hele jaar door de standaardtijd, ofwel wintertijd, instelt. De zon komt vroeger op en dit sluiter beter aan bij het bioritme van de mens. Dit blijkt uit een internationaal literatuuronderzoek van RIVM, waarbij het keek naar de verschillende slaap- en gezondheidsaspecten. 

Nederland wisselt nu twee keer per jaar tussen wintertijd en zomertijd. Direct na de wisselingen slapen mensen slechter; vooral direct na de wisseling naar de zomertijd slapen mensen korter. Ook zijn er gezondheidseffecten te zien na de wisselingen. Zo komen er meer hartinfarcten voor direct na de wisseling naar de zomertijd. Zulke directe effecten treden niet meer op bij een vaste tijdsinstelling voor het hele jaar.

Invloed op bioritme 

Vooral daglicht heeft invloed op het bioritme van de mens – het moment waarop we ‘s ochtends wakker worden en ‘s nachts slaperig. Het is voor de volksgezondheid dan ook het beste om een tijd in te stellen die aansluit op het natuurlijk dag- en nachtritme op aarde. Dat betekent een instelling waarbij de zon vroeg opkomt, wat het geval is bij de standaardtijd. Bij een heel jaar zomertijd, is dat voor de gezondheid minder gunstig. Volgens het RIVM zou het voor de volkgsezondheid nóg beter zijn als Nederland de tijd rond de nulmeridiaan in Greenwich (Engeland) het hele jaar door instelt; dat is één uur vroeger dan de huidige standaardtijd in Nederland.  

Door: Nationale Zorggids