Logo_cbg-meb-logo

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwt reumapatiënten die het middel tociliuzumab (RoActemra) gebruiken. Het kan leiden tot leverschade en acuut leverfalen. Dit kan erg gevaarlijk zijn voor de gebruikers. Zorgverleners en patiënten zijn inmiddels geïnformeerd over de bijwerkingen van het middel en welke acties genomen kunnen worden. Dit meldt Telegraaf.

Reumapatiënten worden opgeroepen zich onmiddellijk te melden voor medische hulp als zij klachten ervaren die door de lever veroorzaakt kunnen worden, zoals braken, misselijkheid, een gele huid of ogen en buikpijn. Zorgverleners worden opgeroepen om patiënten aan wie zij het middel voorschrijven, regelmatig te controleren op de leverfunctie.

In Nederland slikken ongeveer 60.000 patiënten met reuma tociliuzumab van farmaceut Roche. Het is niet duidelijk of en hoeveel mensen uiteindelijk leverschade hebben opgelopen door gebruik van het medicijn.

Door: Nationale Zorggids