Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Ziekenhuizen mogen op veel manieren met elkaar samenwerken. Er zijn echter ook grenzen, laat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) weten. Bijvoorbeeld wanneer de samenwerking leidt tot hogere prijzen of minder goede zorg voor de patiënt. Door gezamenlijk met een zorgverzekeraar te onderhandelen, kunnen ziekenhuizen hogere prijzen vragen. Dit kan ook als de ziekenhuizen geen concurrent van elkaar zijn, zoals de ziekenhuizen binnen de Santeon-groep. Zorgverzekeraars moeten zelf kunnen beslissen of zij willen onderhandelen met het collectief of met de individuele ziekenhuizen. Volgens Santeon kunnen verzekeraars individueel blijven onderhandelen en daarom zijn er nu geen mededingingsrisico’s. Dit meldt ACM. 

De ACM ziet in toenemende mate aanwijzingen voor mogelijke negatieve effecten van een sterkere onderhandelingspositie van ziekenhuizen die gezamenlijk onderhandelen, maar niet in elkaars buurt liggen. Zorgverzekeraars geven aan dat zij hierdoor gedwongen kunnen zijn om bijvoorbeeld hogere prijzen te accepteren als deze ziekenhuizen hun aanbod aan elkaar koppelen.

Ziekenhuizen kunnen zich op die manier onmisbaar maken. Recente marktstudies laten zien dat ook fusies tussen zorgaanbieders die niet bij elkaar in de buurt liggen op die manier toch tot hogere prijzen kunnen leiden.

Mededingingsrisico's 

Deze ontwikkelingen hebben mede geleid tot een wijziging van de zienswijze van de ACM uit 2015 aan de ziekenhuizen die samenwerken binnen de Santeon-groep. De ACM heeft dit samenwerkingsverband opnieuw bekeken. In de eerdere zienswijze zag de ACM geen risico’s voor de concurrentie als deze ziekenhuizen samen onderhandelen over borstkankerzorg, omdat deze ziekenhuizen verspreid over Nederland liggen en daarom geen concurrentie vormen. Deze risico’s ziet zij nu wel en dan met name als de ziekenhuizen een blok in de onderhandelingen vormen.

Zorgverzekeraars zijn echter niet verplicht om collectief te onderhandelen of alle ziekenhuizen te contracteren. Ook wisselen de ziekenhuizen geen commercieel gevoelige informatie uit. Hiermee nemen de Santeon-ziekenhuizen de mededingingsrisico’s weg, aldus ACM. 

Door: Nationale Zorggids