Normal_rss_entry-200828

Er zijn nog 5000 AED's nodig om in Nederland een goed dekkend netwerk van hulpverlening bij een hartstilstand te laten functioneren, stelt de Hartstichting.

De organisatie doet een oproep aan buurtbewoners om hun wijken "hartveilig" te maken door gezamenlijk een AED aan te schaffen, bijvoorbeeld door crowdfunding.

Op dit moment zijn er bijna 20.000 Automatische Externe Defibrillators (AED's), een draagbaar apparaat dat door middel van een elektrische schok het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. In een jaar tijd is het aantal AED's met 30 procent gegroeid, aldus de Hartstichting.

Met 5000 extra AED's kan de burgerhulpverleningsorganisatie HartslagNu de overlevingskansen bij een hartstilstand verder verbeteren. Nederland is volgens de Hartstichting wereldwijd het eerste land met een fijnmazig en landelijk netwerk van 240.000 geregistreerde burgerhulpverleners, die kunnen worden opgeroepen bij een hartstilstand. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuten sneller bij het slachtoffer dan de ambulance.

Door: ANP