Normal_stethoscoop_telefoon

Met digitale toepassingen kan steeds meer ziekenhuiszorg op afstand worden geleverd. Bijna drie op de vijf ondervraagde consumenten ontvangen periodieke ziekenhuiszorg liever thuis of dicht bij huis dan in het ziekenhuis. Naast groter gemak voor de patiënt leveren digitale toepassingen ook besparingsmogelijkheden op voor ziekenhuizen. Dit blijkt uit een onderzoek van het ING Economisch Bureau. 

Voorbeelden uit het buitenland laten zien dat zij met een grotere inzet van digitale toepassingen elk jaar 1 procent productiever kunnen werken. Dit zou voor Nederlandse ziekenhuizen de aanhoudende personeelskrapte in 2040 verlichten met circa 60.000 mensen. Ziekenhuisbestuurders zien digitale vernieuwing dan ook als één van de belangrijkste manieren om de ziekenhuiskosten te verlagen. 

Digitalisering maakt meer zorg op afstand mogelijk

Er zijn tegenwoordig voldoende digitale toepassingen die een efficiëntere zorgverlening mogelijk maken. Digitale monitoring thuis kan het aantal ziekenhuisbezoeken verminderen, doordat de patiënt alleen voor urgente zaken naar het ziekenhuis hoeft. Daarnaast kunnen aandoeningen door zelfmeting eerder aan het licht komen, waardoor eerder kan worden ingegrepen en minder vervolgbehandelingen nodig zijn. Zo kunnen patiënten met apps en wearables zelf hun bloed- en suikerwaarden meten en aan het ziekenhuis doorgeven.

Het ziekenhuis kan deze patiënten op afstand monitoren en wanneer nodig via een beveiligde videoverbinding met hen communiceren. Verder kan een gegevensuitwisseling via digitale weg tot minder medische fouten en minder administratief werk leiden.

Ziekenhuizen verwachten meer dan 10 procent te besparen op zorguitgaven

Naast groter gemak voor de patiënt leveren digitale toepassingen ook besparingsmogelijkheden op voor ziekenhuizen. Drie op de vijf ziekenhuisbestuurders zien digitale innovatie als één van de belangrijkste manieren om de ziekenhuiskosten te verlagen, zo blijkt uit de enquête. Zij verwachten dat digitale procesinnovaties de komende tien jaar een besparing van 12% op de totale geneeskundige zorguitgaven opleveren.

Jaarlijks 1 procent productiever werken vermindert personeelsbehoefte 

Ziekenhuizen kampen met groeiende personeelstekorten. Omdat de zorgvraag groeit en de beroepsbevolking op termijn krimpt, dreigen de personeelstekorten chronisch te worden. Digitalisering kan via efficiëntere zorgverlening de personeelsbehoefte temperen. Bij voortzetting van de productiviteitstrend van de afgelopen vijf jaar, zouden er in 2040 bijna 170.000 ziekenhuismedewerkers meer nodig zijn. Wanneer de productiviteit door inzet van digitalisering 1 procent per jaar zou toenemen, komt de personeelsbehoefte in 2040 circa 60.000 ziekenhuismedewerkers lager uit. 

Door: Nationale Zorggids