Normal_pil_medicijnen

Jaarlijks verstrekken openbare apotheken aan ongeveer 2 miljoen mensen cholesterolverlagers. Op basis van cijfers over de eerste tien maanden van 2019 komen de kosten van deze groep middelen dit jaar naar verwachting uit op 125 miljoen euro. Dat is 25 miljoen minder dan in 2018 en 65 miljoen minder dan in 2017. Dit meldt Stichting Farmaceutische Kengetallen. 

Statines remmen de aanmaak van lichaamseigen cholesterol en zijn veruit de meest gebruikte cholesterolverlagers. 97 procent van alle mensen aan wie apotheken een cholesterolverlager verstrekken gebruikt een statine, al dan niet in combinatie met een andere verlager. Van de statinegebruikers gebruikt ongeveer 50 procent simvastatine en ruim 30 procent atorvastatine.

De kosten die met het gebruik van statines gepaard gaan, lijken in 2019 na het patentverloop van rosuvastatine te stabiliseren en komen dit jaar naar verwachting uit op 34 miljoen euro. Dat is veel lager dan in 2017, toen de kosten nog 90 miljoen bedroegen.

Verlopen patent ezetimib

Van ezetimib, dat de opname van cholesterol uit de darmen remt, verliep het patent in 2018. Daarna daalden de kosten van dit middel, inclusief de vaste combinaties met andere cholesterolverlagers, van 64 miljoen in 2017 tot naar schatting 24 miljoen euro dit jaar. Het patentverloop heeft in tegenstelling tot rosuvastatine dit jaar nog wel enig effect. In het eerste kwartaal van 2019 bedroegen de kosten nog ongeveer 7 miljoen euro en in het vierde kwartaal is dat naar verwachting rond de 5 miljoen euro.

Nieuwe generatie cholesterolverlagers 

Het effect van het patentverloop van ezetimib wordt tenietgedaan doordat in de loop van het jaar het gebruik van evolocumab en alirocumab is toegenomen. Dit zijn vertegenwoordigers van de nieuwste generatie cholesterolverlagers, die door injecteren worden toegepast. In het eerste kwartaal kostte dit 14 miljoen euro en in het laatste kwartaal naar verwachting 16 miljoen euro.

SFK merkt op dat door geheime afspraken met de minister de werkelijke prijzen niet bekend zijn. Die worden achteraf met de fabrikant verrekend. Deze middelen worden uitsluitend vergoed onder voorwaarden.

Door: Nationale Zorggids