41 procent drinkt niet of maximaal 1 glas alcohol

In 2019 dronk 41 procent van de Nederlanders geen alcohol of niet meer dan 1 glas per dag. Daarmee voldeden ze aan de richtlijn van de Gezondheidsraad. Van de vrouwen van 18 jaar en ouder was dit ruim 50 procent. Van de ouderen was dit zelfs twee op drie. Volwassenen die maximaal 1 glas alcohol per dag drinken roken minder en gebruiken ook minder drugs. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2019 van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.

Bijna 80 procent van de volwassenen zegt weleens alcohol te hebben gedronken in de afgelopen 12 maanden. 11 procent van de volwassenen heeft een heel jaar geen alcohol gedronken, maar daarvoor wel ooit. 9 procent had nooit alcohol gedronken. 
 

Alcoholrichtlijn Gezondheidsraad

Sinds 2015 adviseert de Gezondheidsraad om geen alcohol te drinken of niet meer dan een glas alcohol per dag. 41 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder voldoet aan deze alcoholrichtlijn; 30 procent van de mannen tegen 53 procent van de vrouwen. Van de mensen van 75 jaar of ouder dronk 66 procent niet of maximaal een glas. Van de 18- en 19-jarigen voldeed 30 procent aan deze richtlijn.
 
Onder mensen met een laag inkomen is het aandeel dat niet drinkt of hooguit een glas alcohol per dag hoger dan onder de mensen met een hoog inkomen (54 procent tegen 30 procent), ook wanneer rekening is gehouden met verschillen in leeftijd en gezondheid.
 

Meer rokers onder mensen die niet voldoen aan alcoholrichtlijn

Mensen die niet voldoen aan de alcoholrichtlijn zijn vaker roker dan mensen die er wel aan voldoen: 26 procent tegen 16 procent. Ook het percentage dagelijkse rokers verschilt tussen deze groepen: 18 procent tegen 13 procent.
 
Van de mensen die zeggen niet of maximaal een glas alcohol per dag te drinken zegt 4 procent in de afgelopen 12 maanden drugs te hebben gebruikt, en 3 procent zegt cannabis te hebben gebruikt. Bij de groep die meer dan 1 glas alcohol drinkt per dag was dat respectievelijk 13 procent en 10 procent. Ook wanneer rekening is gehouden met leeftijd en geslacht blijven er verschillen aanwezig.
 

Steeds meer mensen voldoen aan alcoholrichtlijn

Het percentage volwassenen dat voldoet aan de alcoholrichtlijn is toegenomen ten opzichte van 2014 (voor het vaststellen van deze alcoholrichtlijn) en 2015 (het jaar dat deze alcoholrichtlijn werd ingevoerd). In 2014 dronk ruim 37 procent van de volwassenen geen alcohol of maximaal 1 glas per dag tegen ruim 41 procent in 2019. Ten opzichte van 2018 is het percentage mensen dat voldoet aan de alcoholrichtlijn nauwelijks veranderd.
 
Door: Nationale Zorggids