Nationaal Actieplan Kanker & Leven: over meedoen in de maatschappij

Patiëntorganisaties, zorgprofessionals en onderzoekers presenteren een Nationaal Actieplan voor nazorg vanaf de diagnose van kanker. Bijna een miljoen mensen leven met de gevolgen van kanker: Eén op de vier is ernstig vermoeid, één op de drie heeft angstklachten, ruim één op de drie kan niet als vanouds sociaal functioneren. Toch schiet de zorg voor klachten na een behandeling voor kanker vaak tekort en wordt de zorg voor (preventie van) vermoeidheid en beperkt functioneren vaak niet vergoed. Tijd voor gezamenlijke actie, zodat mensen met en na kanker zo optimaal mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Dit meldt Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). 

Meer mensen krijgen kanker en zij leven langer met en na kanker. Naar verwachting zijn dit in 2030 een miljoen mensen. De negatieve effecten van kanker en de behandeling ervan op kwaliteit van leven worden steeds duidelijker. Zoals angst voor terugkeer van de ziekte, beschadigde zenuwen, problemen met relaties en knelpunten in werk. Door de behandeling kan er ook een verhoogde kans zijn op hart- en vaatziekten, of op een nieuwe vorm van kanker. Dit verhoogt de ziektelast en kan tot een kortere levensverwachting leiden.

Nazorg vanaf diagnose

 

Nazorg moet starten bij diagnose, aldus de partners van het actieplan. Bij de gezamenlijke behandelkeuze moet er meer aandacht zijn voor de mogelijke (late) gevolgen van de ziekte en behandeling op langere termijn. Het uitgangspunt is om nadelige gevolgen van behandelingen te voorkomen waar mogelijk en zorg te bieden waar nodig. Om passende zorg aan kankerpatiënten te bieden is de huidige organisatie van zorg en financiering echter ontoereikend. 

Nuttige nazorg vaak niet vergoed

Bij negen van de tien patiënten met kanker worden de kosten voor fysiotherapie niet vergoed vanuit het basispakket, terwijl bekend is dat bewegen onder begeleiding de  overlevingskansen verhoogt en vermoeidheid, somberheid en angst tegengaat. Ook vanuit een aanvullende verzekering wordt fysiotherapie vaak maar beperkt vergoed. Velen zien er daarom van af. De Taskforce benadrukt dat deze zuinigheid de samenleving veel geld kost, omdat hierdoor een snellere terugkeer in de maatschappij, zoals werk en een kwalitatief beter leven wordt belemmerd.

Kennis delen

Kennis over de gevolgen van de behandeling en het voorkómen hiervan moet beter worden gedeeld, aldus de onderzoekers die meeschreven aan het plan. Belangrijk daarbij is dat gegevens digitaal gemakkelijk beschikbaar zijn voor de patiënt en alle betrokken zorgverleners, zodat afstemming van zorg eenvoudiger is. Voor iédere patiënt moet er daarnaast één vaste zorgverlener zijn die vragen kan beantwoorden en adequaat kan doorverwijzen.

Het Nationaal Actieplan wordt op 11 september gelanceerd op het online Congres Kanker & Leven en is beschikbaar op taskforcecancersurvivorshipcare.nl.

Door: Nationale Zorggids