Normal_inhalator

Nederlandse apotheken verstrekten in 2020 aan 1,46 miljoen mensen een astamiddel of medicijn tegen COPD. Dat zijn ongeveer 80.000 gebruikers minder dan een jaar eerder. Toch namen de geneesmiddelenkosten vorig jaar met 4 miljoen euro toe tot 292 miljoen. Dit meldt Stichting Farmaceutische Kengetallen. 

Van de 1,46 miljoen mensen die in 2020 een geneesmiddel voor astma of COPD kregen, gebruikte meer dan de helft (796.00) de kortwerkende luchtwegverwijder salbutamol, al dan niet in combinatie met andere luchtwegmiddelen. Desondanks nam het aantal gebruikers van dit middel met 70.000 fors af. Vooral in de jongste groep, 0- en 1-jarigen, was de afname groot: het aantal gebruikers halveerde ten opzichte van 2019.

Salbutamol voor baby's 

Waar in de periode ervoor maandelijks zo’n 3.500 baby’s salbutamol kregen, waren dit er in april en mei slechts 900 en 600. Dit kan verband houden met het mijden van artsbezoeken tijdens de corona-uitbraak, maar ook met minder luchtwegklachten vanwege de toen geldende lockdown.

Ook bij de meeste andere astma/COPD-middelen en in andere leeftijdsgroepen nam het gebruik af. In totaal telde 2020 80.000 gebruikers minder dan in 2019. Van de tien meest gebruikte luchtwegmiddelen nam alleen de combinatie formoterol met inhalatiecorticosteroïd (ICS) beclometason het aantal gebruikers toe, met 13.000. Mogelijk heeft dit te maken met een herziening van de NHG-Standaard Astma bij Volwassenen (2020), waarin de combinatie formoterol met een ICS is toegevoegd aan stap 1 van de medicamenteuze behandeling.

Toch kostenstijging

Ondanks een afname van het aantal gebruikers, namen de kosten voor astma/COPD-middelen voor het eerst in tien jaar toe. De totale kosten kwamen uit op 292 miljoen euro, 4 miljoen meer dan in 2019.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen