Normal_ziekenhuisbed

De druk op de reguliere ziekenhuiszorg is in de afgelopen week nog iets verder toegenomen. 51 procent van de ziekenhuizen zegt kritieke planbare zorg (zoals kankerbehandelingen) niet meer volledig volgens planning te kunnen leveren. Dit was vorige week 49 procent. De kritieke zorg die wordt uitgesteld, moet op korte termijn worden ingehaald om gezondheidsschade te voorkomen. Negen ziekenhuizen geven aan dat zij een deel van deze kritieke planbare zorg niet meer binnen de vereiste zes weken kunnen leveren. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Dit hoeft niet te betekenen dat patiënten ook daadwerkelijk gezondheidsschade oplopen. Het kan zijn dat andere zorginstellingen de zorg overnemen. Planbare zorg (zoals knie-, heup- of staaroperaties) kan in 35 procent van de ziekenhuizen helemaal niet plaatsvinden. De overige ziekenhuizen leveren dit voor een deel. De acute en semi-acute zorg kan nog steeds overal altijd worden verleend. Het aantal verwijzingen naar de medisch-specialistische zorg was deze week 15 procent lager dan verwacht. Vorige week was dit 11 procent. 

Langdurige zorg

Er is minder leegstand in de verpleeghuizen. Sinds februari 2021 neemt het aantal verpleeghuisbewoners weer langzaam toe. Dit blijkt ook uit de wachtlijsten. Ten opzichte van het begin van 2021 zijn deze wat afgenomen. Het aantal overleden personen in de verpleeghuizen is in de afgelopen weken relatief laag en ligt onder het niveau van 2019 en 2020. Er is daarmee al een aantal weken sprake van ondersterfte. Waarschijnlijk is dit het effect van het vaccineren van inwoners en personeel.

Ggz

De laatste weken is het aantal verwijzingen naar de ggz hoger dan verwacht zonder Covid. De wachttijden zijn voor veel diagnoses vergelijkbaar met die van vorig jaar. Voor persoonlijkheidsstoornissen, aandachtstekort en gedragsstoornissen, delirium en dementie is de totale wachttijd wel aanzienlijk langer dan vorig jaar. De aanmeldwachttijd voor verslavingsstoornissen is korter dan vorig jaar. De ggz lijkt goed voorbereid te zijn op de huidige golf besmettingen, waardoor de geleverde zorg niet sterk beïnvloed wordt. Behandelaren nemen juist vaker contact op met patiënten om een vinger aan de pols te houden. 

Door: Nationale Zorggids