Weinig diabetespatiënten stoppen met medicatie na leefstijlverandering

Het percentage mensen dat na langdurig gebruik stopt met diabetesmiddelen is klein. Een deel van de mensen met diabetes type 2 zou zonder medicatie kunnen als zij hun leefstijl blijvend veranderen. Daarom is het zinvol om het medicijngebruik van mensen met diabetes te blijven monitoren en aanbevelingen te doen voor het verminderen ervan. Dit meldt Nivel.

Personen tussen de 30 en 50 jaar en ouder dan 80 jaar stopten het vaakst. De redenen om te stoppen met medicatie zijn onbekend. Mogelijk hebben deze mensen geen medicatie meer nodig omdat zij hun leefstijl hebben aangepast, maar het kan ook zijn dat zij stoppen in verband met het optreden van bijwerkingen.

Vrouwen stoppen vaker met diabetesmedicatie dan mannen

Het percentage vrouwen dat stopt met diabetesmedicatie is hoger dan het percentage mannen. Dit verschil is het grootst in de leeftijd 20-50 jaar. Hier stopt 0,8 tot 1,8 procent van de mannen met medicatie en 1,6 tot 3,2 procent van de vrouwen.

Meer aandacht voor leefstijladviezen

Stoppen met diabetesmedicatie bij diabetes type 2 betekent niet dat deze personen genezen zijn, want wanneer iemand zijn gezonde leefstijl weer loslaat, keert de diabetes doorgaans ook terug. Het percentage mensen dat stopt met diabetesmiddelen is klein en er lijkt dus nog veel te winnen. Mogelijk kan meer en specifiekere aandacht voor leefstijladviezen eraan bijdragen dat het gebruik van medicatie verder wordt teruggebracht.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/weinig-mensen-met-diabetes-stoppen-met-medicatie-leefstijladviezen-kunnen-leiden-tot, geraadpleegd op 18-11-2021