Normal_normal_ok_operatiekamer_chirurgie_arts_assistent

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt het van groot belang dat er de komende periode specifieke aandacht is voor het inhalen van uitgestelde ic-afhankelijke kritieke planbare zorg. Van de ziekenhuizen zegt 24 procent de kritieke planbare zorg niet volledig binnen de norm van 6 weken te kunnen leveren. Dit meldt de NZa. 

Het overschrijden van de treeknorm kan leiden tot onomkeerbare gezondheidsschade. De kritieke planbare zorg waar geen ic-bed voor nodig is, is wel vaak doorgegaan. Ook ziet de NZa de afgelopen weken dat ziekenhuizen procentueel steeds meer van deze zorg zijn gaan leveren en dat initiatieven worden opgestart om deze zorg snel te kunnen inhalen.

Druk op wijkverpleging

De NZa benadrukt dat het opschalen van ziekenhuiszorg kan leiden tot druk bij bijvoorbeeld de wijkverpleging, omdat patiënten na een ziekenhuisopname soms thuiszorg nodig hebben. Ziekenhuizen moeten de zorg dan ook in overleg met zorgaanbieders in de eerstelijn opschalen. Op dit moment staan naar schatting 130.000 operaties meer dan normaal in de zogenoemde werkvoorraad van de ziekenhuizen. 

Zorgbemiddeling door zorgverzekeraar

Als mensen wachten op zorg en eerder geholpen willen worden, kunnen zij contact opnemen met hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling. Er zijn grote verschillen tussen ziekenhuizen en patiënten kunnen dan ook soms eerder worden geholpen. Vooral als ze bereid zijn daar iets verder voor te reizen.

Toegankelijkheid ggz

De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) staat ook nog steeds onder druk. De vraag naar ggz is al geruime tijd hoger dan eerder, met name van jongeren, en de wachttijden zijn stabiel maar hoger dan de norm. Door de lange wachttijden en de stijgende zorgvraag neemt ook de druk bij de huisarts (poh-ggz) toe.

Door: Nationale Zorggids