Normal_nza_keurt_aanvraag_overname_stichting_pamm_door_eurofins_goed

De Nederlandse Zorgautortiteit (NZa) keurt de aanvraag van Eurofins Clinical Diagnostics Netherlands Holding om de activiteiten van de Stichting PAMM Laboratoria voor Pathologie en Medische Microbiologie over te nemen, goed. De procedure om tot deze concentratie te komen is correct gevolgd, meldt de NZa. 

Eurofins is onderdeel van een internationaal concern dat in heel Nederland actief is op het gebied van medische diagnostiek. De Stichting PAMM is een centrum voor infectieziekten en pathologie in de regio Zuid-Oost Brabant en heeft circa 250 medewerkers. De ondernemingsraad, de directie, de vakgroep pathologie en de raad van toezicht stemmen in met de concentratie.

Optimale personele bezetting

De toenmalige vakgroep microbiologie is het niet eens met de samenwerking. De directie en de raad van toezicht van PAMM hebben naar hun bezwaren geluisterd en hebben deze meegewogen in de besluitvorming. Het oordeel van de NZa is dat de procedure zorgvuldig is verlopen. Er zijn stappen gezet om tot een optimale personele bezetting te komen zodat de opdrachten van ziekenhuizen, huisartsen, GGD’s en zorginstellingen kunnen worden voortgezet.

Door: Nationale Zorggids