Opkomst vaccinatie apenpokken valt tegen

De opkomst voor de vaccinatiecampagne tegen apenpokken valt tegen. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) schrijft aan de Tweede Kamer dat er zo'n 13.000 mensen gevaccineerd zijn, van wie 5000 mensen ook hun tweede prik hebben gekregen. "Het opkomstpercentage is lager dan vooraf, op basis van onderzoek, werd geschat", erkent de minister in de brief.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat weten dat er vooraf geen concrete verwachtingen waren voor de opkomst, "maar zeker hoger dan nu. We dachten: de bereidheid is hoog, dan zal er ook een hoge opkomst zijn." Het instituut heeft geen verklaring voor het relatief lage aantal prikken, maar houdt er rekening mee dat dit kan komen doordat het aantal positieve tests de laatste maanden snel daalt.

De cijfers van minister Kuipers zijn gebaseerd op de stand van eind vorige week. Bovendien wilden meer dan duizend mensen de gegevens van hun vaccinatie niet delen met het RIVM. Die staan niet in de brief van de minister, maar wel in de cijfers van het RIVM. "We weten dat de prikken zijn gezet, maar niet aan wie, en dus ook niet of het eerste of tweede prikken zijn", aldus de gezondheidsdienst.

Advies

In totaal zijn nu 20.278 prikken gezet. In de afgelopen week hebben 1244 mensen zich laten vaccineren, het laagste aantal sinds het begin van de campagne. Het aantal positieve tests steeg met vier naar 1219, en dat is de kleinste toename in een week sinds het apenpokkenvirus in Nederland opdook.

Minister Kuipers hoopt dat het lukt om meer mensen een prik te laten halen. "De GGD’en zetten zich in om, door middel van herhaalde uitnodiging, veegrondes en nabellen, iedereen die in aanmerking komt voor vaccinatie, ook de mogelijkheid te geven om deze te halen." De groep mensen die in aanmerking komt voor een vaccin, wordt niet uitgebreid. Transgenders en mannen die seks hebben met mannen komen in aanmerking voor de prik als zij hiv-positief zijn of als zij medicijnen nemen om te voorkomen dat zij hiv oplopen.

Kuipers heeft zich ook gebogen over een advies om de vaccinaties op een andere manier te gaan toedienen. Volgens het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is het ook mogelijk om te gaan prikken in de huid, in plaats van net daaronder zoals nu gebeurt. Voordeel zou zijn dat er dan tot 80 procent minder vaccin toegediend hoeft te worden, maar het nadeel is dat er meer bijwerkingen optreden. De deskundigen waarschuwden dat mensen daardoor eerder kunnen afzien van hun tweede prik, terwijl die wel belangrijk is. Kuipers laat de prikmethode daarom zoals die is.

Door: ANP