Ziekenhuizen verlenen steeds meer planbare zorg, maar ziekteverzuim blijft hoog

Ziekenhuizen verlenen steeds meer planbare zorg, zoals knie-, heup- en staaroperaties. In november leverde 55 procent van de ziekenhuizen de planbare zorg volledig. In oktober was dit 48 procent en in september 45 procent. 96 procent van de ziekenhuizen kan patiënten die kritiek planbare zorg nodig hebben binnen de norm van 6 weken behandelen. Dit is vergelijkbaar met vorige maand. Dat niet alle zorg kan worden verleend, komt onder meer door het nog steeds hoge ziekteverzuim en personeelstekorten. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

In oktober was het aantal patiënten dat ziekenhuiszorg ontving lager dan voor de pandemie. De meest urgente zorg gaat door, maar de planbare zorg waarvoor (mogelijk) een ic-bed nodig is, is nog niet op het niveau van voor de pandemie. Dit is vergelijkbaar met vorige maanden. De wachttijden in de medisch-specialistische zorg blijven stabiel en lang. In november is er in een aantal regio’s sprake van een lichte daling, maar deze is landelijk nog niet zichtbaar. De hoeveelheid nog te leveren zorg in de ziekenhuizen is licht is gedaald ten opzichte van vorige maand, met ongeveer 2,5 procent.

Langdurige zorg

Het aantal wachtenden op langdurige zorg neemt opnieuw toe. De sterke stijging in augustus kwam doordat het CIZ maatregelen heeft getroffen om het verhoogde aantal aanvragen van de afgelopen maanden tijdig weg te werken. In september en oktober zien we ook een stijging, maar deze is minder sterk. Vermoedelijk spelen personeelstekorten en ziekteverzuim hierbij een rol, naast de vergrijzing.

Geestelijke gezondheidszorg

De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg staat nog altijd onder druk. Het aantal verwijzingen naar de ggz is al geruime tijd hoger dan voorheen, met name voor jongeren. Dit is in november ook weer zo.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in alle sectoren nog steeds erg hoog. In oktober is er een stijging doordat het kortdurend ziekteverzuim is gestegen. Dit komt bijna altijd voor in het najaar/de winter. Het langdurend ziekteverzuim is nog altijd hoog, maar dit is ten opzichte van september heel licht gedaald.

Door: Nationale Zorggids