Normal_medical-concept-with-doctor-stethoscope-and-heart-2021-08-31-15-59-20-utc-min__1_

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) keurt twee overnames goed van huisartsenpraktijken in Enschede en Waalwijk door huisartsenketen Co-Med. Er is juridisch geen grond om de overnames af te wijzen omdat Co-Med de procedure goed heeft doorlopen. De aanvraag voor overname van een huisartsenpraktijk is door de keten zelf ingetrokken. Dit meldt de NZa.

Dat de twee overnames zijn goedgekeurd, betekent niet dat de NZa geen oog heeft voor de zorgen die bestaan rondom de bedrijfsvoering van Co-Med. Hierover is het met de keten in gesprek. Het is nu ook niet aan de zorgautoriteit om een inhoudelijk oordeel over de overname te vellen. Het ministerie van Volksgezondheid en de NZa onderzoeken momenteel of de zorgspecifieke concentratietoets inhoudelijker in gestoken kan worden.

Gezamenlijk onderzoek IGJ en NZa

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de NZa onderzoeken gezamenlijk de risico’s en kansen van bedrijfsketens in de huisartsenzorg. De IGJ ziet daarbij toe op de bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg en de NZa houdt toezicht op de toegankelijkheid van zorg en een professionele bedrijfsvoering. Hierbij trekken de toezichthouders in nauwe samenwerking met elkaar op. Naar verwachting wordt eind 2023 een (deel)rapport over dit onderzoek gepubliceerd. Het reguliere toezicht van de IGJ en de NZa loopt ondertussen gewoon door. Beide toezichthouders grijpen in bij casussen waar regels en normen worden overtreden.

Door: Nationale Zorggids