Moderna vraagt vergunning aan voor nieuw vaccin tegen het RS-virus

Moderna, een biotechnologiebedrijf en een pionier in de ontwikkeling van mRNA-vaccins en therapeutica, geeft een update over de registraties voor haar kandidaatvaccin tegen het respiratoir syncytieel virus (RS-virus) bij oudere volwassenen van 60 jaar en ouder.

 

Moderna heeft aanvragen ingediend voor een vergunning voor het in de handel brengen bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), Swissmedic in Zwitserland en de Therapeutic Goods Administration (TGA) in Australië. Ook is het bedrijf begonnen met het proces voor de indiening van een Biologics License Application (BLA) bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor de vergunning van het op mRNA gebaseerde RS-virus-vaccin.

Virus

Het RS-virus is een besmettelijk seizoensgebonden respiratoir virus en een belangrijke oorzaak van infecties van de onderste luchtwegen en longontsteking. Vooral baby's en oudere volwassenen kunnen last hebben van de aandoening. Het RS-virus kan ernstig ziek maken en in 2019 waren er naar schatting 5,2 miljoen gevallen en bijna een half miljoen ziekenhuisopnames onder volwassenen van 60 jaar of ouder in landen met een hoog inkomen.
 
Wereldwijd is een RS-virusinfectie de tweede meest voorkomende veroorzaker van uitbraken van infectieziekten voor ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen. Uit een onderzoek in de eerste lijn blijkt dat bij 7 procent van de patiënten die hun huisarts bezoeken in verband met een acute bovenste luchtweginfectie of een influenza-achtig ziektebeeld het RS-virus de verwekker is. De omvang van de epidemie kan jaarlijks sterk wisselen. Elk jaar worden in de VS ongeveer 60.000-120.000 oudere volwassenen in het ziekenhuis opgenomen en 6.000-10.000 van hen sterven als gevolg van een RS-virusinfectie.

Grote gevolgen

Complicaties bij volwassenen omvatten ernstige ademhalingsmoeilijkheden, longontsteking, bronchitis, ziekenhuisopname en overlijden. Naast het veroorzaken van een acute infectie kan RS onderliggende medische aandoeningen als astma en COPD verergeren en leiden tot acuut myocardinfarct, beroerte en op de lange termijn een afname van de ademhalingsfuncties.
 
“Het RS-virus is een belangrijke oorzaak van infecties van de onderste luchtwegen bij oudere volwassenen en kan een aanzienlijke belasting vormen voor de gezondheidszorg door ziekenhuis- en spoedopnames,” aldus Stéphane Bancel, Chief Executive Officer van Moderna.

Door: Nationale Zorggids